Kapaciteti

Zaokružena proizvodnja omogućuje kvalitetnu izradu delova i pouzdanost u radu.

Instalirani kapaciteti naše firme omogućuju brz i kvalitetan rad. Firma Reduktori u svom pogonu poseduje veliki broj mašina koje zaokružuju tehnološki proces izrade mašinskih delova.

To sve danas firmu Reduktori svrstava u red vodećih firmi za proizvodnju reduktora u zemlji.

  Strugarska obrada (PA 30, PA 631, PA 900)

 • max prečnik do 900 mm
 • min prečnik od 10 mm
 • max težina komada 4000 kg
 • max dužina komada 4000 mm

  Spoljašnje ozubljenje (5K328A, Cugir FD 500)

 • max prečnik do 1800 mm, modul 20
 • min prečnik od 10 mm, modul 1
 • max težina komada 2000 kg
 • max visina komada 550 mm

  Borverk (Wotan B90)

 • hod u x pravcu 1200 mm
 • hod u y pravcu 1000 mm
 • hod u z pravcu 1300 mm

  Unutrašnje ozubljenje (TOS OH 6)

 • max prečnik do 500 mm
 • min prečnik od 25 mm
 • max težina komada 100 kg
 • max hod 100 mm

  Brušenje zuba zupčanika (Niles ZSTZ 315 C2)

 • max prečnik do 400 mm, modul 14
 • min prečnik od 13 mm, modul 1
 • max težina komada 100 kg
 • max hod 250 mm

  Univerzalna glodalica (Prvomajska GUK-1P)

 • hod u X pravcu 600 mm
 • hod u Y pravcu 1200 mm
 • hod u Z pravcu 300 mm

  Brusilica za spoljašnje i unutrašnje okruglo brušenje (AFC 1500)

 • max prečnik do 380 mm
 • max dužina komada 1850 mm
 • max težina komada 1000 kg

  Okruglo brušenje (Kellenberger)

 • max prečnik do 250 mm
 • min prečnik od 5 mm
 • max težina komada 180 kg
 • max dužina komada 1200 mm

  Vertikalno rendisanje (Ravenberg, STANKO 7M450)

 • max prečnik do 2000 mm
 • min prečnik od 10 mm
 • max težina komada 3500 kg
 • max hod 650 mm

  Masina za balansiranje radnih kola, ventilatora, kardanskih osovina, rotora elektromora i dr.(Rava Torino)

 • max prečnik 1300 mm
 • min prečnik 100 mm
 • max težina komada 300 kg
 • min težina komada 3 kg
 • max dužina komada 2000 mm

  Hidraulična presa ( Univerzal Banja Luka)

 • max sila pritiska 100 t

  Termička obrada

 • max težina komada 60 kg
 • max prečnik komada 500 mm
 • cementacija
 • poboljšanje
 • žarenje
 • kaljenje

  Aparat za merenje tvrdoće (ITTH110)

 • Za proveru ostvarene tvrdoće koristimo savremeni uredjaj za merenje tvrdoće sa tekstualnim očitavanjem