Katalog Reduktora

Reduktore izrađujemo po zahtevu kupca, na osnovu izlazne snage i izlaznog broja obrtaja.

U izradi reduktora primenjujemo visoku tehnologiju koju prate tehnološki namenske mašine za izradu. Pravilnim izborom kvalitetnih materijala kao i kvalitetnom obradom utrobe reduktora, naši reduktori su kompaktni malih težina a istovremeno prenose veliku snagu. Utroba reduktora je izrađena od čelika za cementaciju, sa brušenjem zuba.

1_resize 2_resize 3_resize 4_resize 5_resize 6_resize 7_resize 8_resize 9_resize 10_resize 2_resize 3_resize 4_resize 5_resize 6_resize 7_resize 8_resize 1_resize 2_resize 1_resize 3_resize 4_resize 10_resize1 10_resize2